گنجور

آمار شعرها

 

لطفاً آمار به‌روزتر را در این صفحه ببینید.

تا تاریخ اول خردادماه ۸۸ مجموعاً ۴۲۲۹۳۰ بیت شعر در قالب ۳۰۱۰۴ صفحه مطابق فهرست زیر از طریق سایت گنجور در دسترس قرار گرفته است:

شاعران

جدول زیر ترتیب پرکاربردترین وزنهای شعرهای گنجور را نشان می‌دهد:

وزنها