اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۶۱۸ به خوانش حمیدرضا محمدی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل ۶۱۸ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل شمارهٔ ۶۱۸ به خوانش عندلیب ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۳
غزل شمارهٔ ۶۱۸ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.