اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل ۱۲۴ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل ۱۲۴ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل ۱۲۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل ۱۲۴ به خوانش سعیده تهرانی‌نسب ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل ۱۲۴ به خوانش پزی ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش حجت الله عباسی ۰ ۳ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش نازنین بازیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.