اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۳ به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
بخش ۳ به خوانش حمیدرضا محمدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
حکمت شمارهٔ ۳ به خوانش آویسا بذرگران ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
حکمت شمارهٔ ۳ به خوانش فریبا صدری ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.