اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۷۶۵ به خوانش هانیه سلیمی ۶ ۳ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۷۶۵ به خوانش علیرضا بخشی زاده روشنفکر ۵ ۳ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۷۶۵ به خوانش زهرا بهمنی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۷۶۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۷۶۵ به خوانش عندلیب ۱ ۳ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۷۶۵ به خوانش سید سهیل صدرزاده روح الامینی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۷۶۵ به خوانش ارغنون کریمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.