اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۶۳ به خوانش مسعود طالبیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
غزل شمارهٔ ۱۶۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۲
غزل شمارهٔ ۱۶۳ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۱۶۳ به خوانش زهرا کاشانی اسدی جعفری ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.