اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲ - مناجات به خوانش مهدی سروری ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۱
غزل شمارهٔ ۲ - مناجات به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
غزل شمارهٔ ۲ - مناجات به خوانش بهمن کلانتری ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
غزل شمارهٔ ۲ - مناجات به خوانش سید محمد هادی نبوی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.