اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۵ ۱
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۴۴۲ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.