اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۰ -۵ × ۰ ۱۰۴ ۱
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش ابراهیم حیدری ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۴۳۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.