اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش مریم خداوردی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۴۱۵ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.