اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۴۱۴ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.