اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۹ ۱
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش پانیذ علیپور ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۴۰۵ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.