اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۶ -۵ × ۰ ۱۱۲ ۱
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش فاطمه زندی ۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش محمد خزائی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۳۷۴ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.