اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۹ ۱
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش افسر آریا ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۳۴۳ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.