اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۳۴۰ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.