اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش عندلیب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش افسر آریا ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۲۱ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.