اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۳۱۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.