اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۵ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش علیرضا بخشی زاده روشنفکر ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش بهمن کلانتری ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۹۴ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.