اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۱ -۵ × ۰ ۱۱ ۳
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۴
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش لیلا شب خیز ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۶
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۷۰ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.