اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش حمیدرضا محمدی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش عبدالحمید ضیایی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش فریبا علومی یزدی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۶۶ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.