اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش فریبا علومی یزدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش احسان حلاج ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۹
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۵۷ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.