اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش فریبا علومی یزدی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۸
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش احسان حلاج ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۹
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۵۶ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.