اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۱۰ ۷ -۵ × ۰ ۱۱۷ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱۱ ۳ -۵ × ۰ ۱۴ ۳
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش سهیل قاسمی ۱۲ ۱ -۵ × ۰ ۱۳ ۴
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش م. کریمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۵
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش فاطمه زندی ۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۰ ۶
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش سیدمصطفی شجاعی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۷
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش سارنگ صیرفیان ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۸
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش فریبا علومی یزدی ۴ ۲ -۵ × ۰ ۶ ۹
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش پانیذ علیپور ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۱۱
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش پریسا جلیلی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۲
غزل شمارهٔ ۲۵۵ به خوانش احسان حلاج ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۱۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.