اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش فریبا علومی یزدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۴۵ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.