اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۹ ۱
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش غلامرضا آقاسی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش محمدرضا کاکائی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۰۸ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.