اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش مهدی کلانتری ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش لیلا توکل ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۹۴ به خوانش احسان حلاج ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.