اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش محمدرضا کاکائی ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش سعدا مصلحی ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۸۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.