اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۹ ۱
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش زهرا بهمنی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش سارنگ صیرفیان ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش فریبا علومی یزدی ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۱۸۲ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.