اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۲ ۱
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۱ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش فریبا علومی یزدی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش لیلا توکل ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۱۵۲ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.