اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش زهرا بهمنی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش لیلا توکل ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۱۴۶ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.