اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش سارنگ صیرفیان ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۳۶ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.