اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۱۱ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۵ ۱
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش سعیده طاهری ۱۳ ۰ -۵ × ۰ ۱۳ ۲
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش سهیل قاسمی ۱۲ ۰ -۵ × ۰ ۱۲ ۳
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۴
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش عبدالحمید ضیایی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۵
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش زهرا شیبانی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۶
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۷
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۸
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۹
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش فریبا علومی یزدی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۱۰
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش پانیذ علیپور ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۱۱
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۲
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۳
غزل شمارهٔ ۱۲۲ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.