اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۲ ۱
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۱۱۹ به خوانش فاطمه زندی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.