اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش ارژنگ آقاجری ۱۰ ۱ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش پیام بخشعلی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۱۱۴ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.