اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
رباعی شمارهٔ ۱۵۹ به خوانش داوود ملک زاده ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
رباعی شمارهٔ ۱۵۹ به خوانش زهرا بهمنی ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۲
رباعی شمارهٔ ۱۵۹ به خوانش نازنین بازیان ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۳
رباعی شمارهٔ ۱۵۹ به خوانش علی قلندری ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.