اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
رباعی شمارهٔ ۱۰۶ به خوانش داوود ملک زاده ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱
رباعی شمارهٔ ۱۰۶ به خوانش زهرا بهمنی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۲
رباعی شمارهٔ ۱۰۶ به خوانش نازنین بازیان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.