1. سلام. مصرع اول از بیت سوم به صورت زیر به نظر حقیر غلط است:
  افسر زرین سر خورشید رادر کارنیست
  و صحیح آن به این صورت است:
  افسر زرین سر خورشید را در کار نیست

  Comment by محمد سالمی — مهر ۱۷, ۱۳۹۷ @ ۱۰:۰۶ ب.ظ

 2. همچنین مصرع های زیر هم غلط است:
  برگریزان کرم رانوبهاران درقفاست
  پرده بینش نگردد موشکافان رالباس
  گر طمع داری که صائب ازخدابینان شوی
  که صحیح آنها به صور زیر است:
  برگریزان کرم را نوبهاران در قفاست
  پرده بینش نگردد موشکافان را لباس
  گر طمع داری که صائب از خدابینان شوی

  Comment by محمد سالمی — مهر ۱۷, ۱۳۹۷ @ ۱۰:۰۹ ب.ظ

 3. و نیز مصرع زیر نیز نگارشی غلط دارد:
  خودپسند و خودنما و خودسر و خودبین مباش

  Comment by محمد سالمی — مهر ۱۷, ۱۳۹۷ @ ۱۰:۱۱ ب.ظ

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بنویسید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره