1. هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند. لذت انگور بیوه داند نه خداوند میوه. یوسف صدیق علیه السلام در خشک سال مصر سیر نخوردی تا گرسنگان فراموش نکند.
  آنکه در راحت و تنعم زیست
  او چه داند که حال گرسنه چیست
  حال درماندگان کسی داند
  که به احوال خویش درماند
  ای که بر مرکب تازنده سواری، هشدار
  که خر خارکش مسکین در آب و گل است
  آتش از خانه همسایه درویش مخواه
  کانچه بر روزن او می گذرد دود دل است

  Comment by Anonymous — فروردین ۲۱, ۱۳۹۳ @ ۳:۰۹ ب.ظ

 2. ۶۰ و ۶۱ یک حکایت است

  یوسف صدیق علیه السلام در خشک سال مصر سیر نخوردی تا گرسنگان را فراموش نکند
  آنــکـــه در راحـــت و تـــنــعـــم زیــســـت
  او چـه داند کـه حـال گرسـنه چـیسـت؟

  حــــال درمـــانـــدگـــان کــــســــی دانـــد
  کـــه بــــاحــــوال خــــویـــش درمـــانـــد

  ایکـه بـر مـرکـب تـا زنـده سـواری هشـدار
  که خر خارکش مسکین در آب و گلست
  آتـش از خـانـه هـمـسـایه درویش مـخـواه
  کـانچـه بـر روزن او میگـذرد دود دلـسـت

  درویش ضعیف حال را در خشکی تنگ سال مپرس که چونی الا بشرط آنکه مرهم ریشش بنهی و معلومی پیشش
  خـری کـه بـیـنـی و بــاری بـگـل درافـتـاده
  بـدل بـرو شـفقت کن ولی مرو بـسـرش
  کنون که رفتی و پرسیدیش که چون افتاد
  میان بـبـند و چـو مردان بـگـیر دم خـرش

  Comment by 7 — مهر ۱۴, ۱۳۹۵ @ ۲:۱۶ ق.ظ

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بنویسید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره