1. با سلام و تشکر از گردانندگان محترم

  به نظرم حضرت حافظ در این شعر به بهترین شکل اوج عشق و دوستی خود را نثار معشوق ازلی مینماید.

  Comment by حسین — آبان ۲۰, ۱۳۹۲ @ ۸:۵۳ ق.ظ

 2. سلام. در این بیت میگه ای معبود من هرکسی بخواد در حق من بدی کنه مهم نیست آسون میشه کارهام وقتی تو با منی

  Comment by لیلا — بهمن ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۰۶ ق.ظ

 3. “تورا چنان که تویی هر نظر کجا بیند یه قدر دانش خود هرکسی کند ادراک” باسلام. هربار که این بیت رو میخونم هم دلم بدجور میگیره از اینکه چقدرما آدماکوچیکیم و هم قلبم پر از امید میشه و تحمل ناملایمات برام آسونتر..وبه صبرشکسته خودم میخندم..و البته دوس داشتم به جای دانش می گفت بینش..

  Comment by ف — مرداد ۱۵, ۱۳۹۳ @ ۱۰:۳۹ ب.ظ

 4. باور نمی کنم که حافظ از هزار دشمن خونخوار نمی ترسیده است!
  اطمَینان دارم با اولین تهدید دست از یار می کشیده است او را به خیر خواجه را به سلامت.
  همشهریشان ، شیخ سعدی را باور می کنم وقتی می گوید :
  هزار جهد بکردم که گرد عشق نگردم یا سر عشق بپوشم ، و امیدکه شوخی مرا ببخشند.

  Comment by سیاوش بابکان — شهریور ۱۰, ۱۳۹۳ @ ۲:۱۲ ق.ظ

 5. “سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک”
  یعنی سر خود را سپر میکنم و دست از فتراک زین تو برنمیدارم

  Comment by علیرضا ریاحی — شهریور ۲۵, ۱۳۹۳ @ ۵:۴۶ ق.ظ

 6. زیباترین بیت این غزل بیت ششم است..
  که میفرماید: بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا
  لان روحی قد طاب ان یکون فداک

  و ترجمه ی آن: اگر به ضربه شمشیر تو کشته شوم به حیات جاودانی میرسم. زیرا روح من خوشحال می شود اگر فدای تو شود…

  Comment by ثنا — دی ۶, ۱۳۹۳ @ ۸:۵۲ ب.ظ

 7. این شعر رو استاد شجریان در بزم خصوصی به نام خیال تو همراه با ساز آقای مشکاتیان اجرا کرده اند که بی نظیره

  Comment by نادر — مهر ۲۵, ۱۳۹۵ @ ۱۲:۳۴ ب.ظ

 8. آواز استاد شجریان را روی این شعر با سه تار استاد مشکاتیان گوش کنید بینظیر است بینظیر.تکرار شدنی نیست این آواز.صد حیف که بصورت رسمی منتشر نشده.هیچ استادی توانایی حتی تکرار چنین آوازی را با تقلید از روی آن ندارد.

  Comment by آرمین — مرداد ۲۲, ۱۳۹۶ @ ۲:۳۸ ب.ظ

 9. هزار دشـمـنـم اَر می کنند قـصد هلاک
  گـرم تــو دوستی از دشمنـان ندارم باک
  هزار: نشانه ی کثرت است.
  اگرهزاران دشمن قصدِ ازبین بُردن مراداشته باشند هیچ بیم وباکی ندارم به شرطی که تودوست ویاورم باشی.
  آری اگردوستی برپایه ی عشق راستین وازصمیم دل وجان باشد تردیدی نیست که آدمی به اتّکای دوست ، ازهزاران نفردشمن نهراسد. چراکه دراینصورت پشتوانه ی اونه قدرت جسمانی ومادّی بلکه عشقی به عظمت کوههای سربه فلک کشیده می شود وفرد به قدرت خارق العاده ی کیهانی متّصل می شود. همانطور که بارها وبارها به تجربه مشاهده شده که مادری ازلحاظ جسمانی کاملاً ضعیف وناتوان وشایدبسیارترسو، درشرایطِ خاص،تبدیل به بی باک ترین فرد روی زمین شده وفرزندش را ازدهان گرگ وپلنگ وکروکودیل شجاعانه بیرون می کشد! اودقیقاً به اتّکای عشق پاکِ مادریست که ناگهان صاحبِ چنین نیروی شگفت انگیز می شود. بنابراین حضرت حافظ غُلوّنکرده وپرده ازحقیقتی شگفت انگیزبرداشته است.عشق که پاک وبی غَلّ وغَش باشد فرقی نمی کند زمینی یاآسمانی، چون هردو به منبع لایزالِ عشق متّصل بوده وهردواعجازگرند.
  دوست گویارشو وهردوجهان دشمن باش
  بخت گوپشت مکن روی زمین لشکر باش
  مــرا امــیــدِ وصــال تــو زنــده مـی دارد
  وگرنـه هر دَمَـم از هجر تـوست بیـم ِهلاک

  من تنها به امیدِ رسیدن به تو زنده هستم وگرنه هرلحظه بیم نابودی ومرگِ من متصوّراست. اگرامید به وصلتِ تونبود زنده نبودم که بی تووبی فروغ رُخسارتو جهان اصلاً جای خوبی نیست!
  مرابه کارجهان هیچ التفات نبود
  رُخ تودرنظرم اینچنین خوشش آراست
  نـفـس نـفـس اگـر از بـاد نـشنـوم بـویـش
  زمان زمان چو گل از غم کنم گریبـان چاک

  “نفس نفس”: هرلحظه هردَم
  منظوراز”باد” همان بادصباست که پیامرسان عاشق ومعشوق است. ازسمتِ منزلگاهِ معشوق می وزد وبوی عطردل انگیزش رابه مشام عاشق می رساند.

  اگردَم به دم ازنسیم صبا شمیم ِ جانپرور معشوق را نشنوم درهرلحظه همانندِ گل ازغم وغصّه گریبان وجامه ی خویش راپاره می کنم.
  دوش بادازسرکویش به گلستان بگذشت
  ای گل این چاکِ گریبان توبی چیزی نیست
  رود به خواب دو چشم از خیال تـو ؟ هیـهات !
  بـود صـبـور دل اندر فـراقِ تــو ؟ حـاشـاک !
  هیهات : امکان ندارد
  حاشاک: شدنی نیست
  ازخیال توامکان ندارد چشمهای من به خواب برود هرگز!
  دلِ بیقرار من درهجران تولحظه ای آرامش یابد؟ میسّرنیست.!
  قراروخواب وصبوری طمع مدارای دوست
  قرارچیست صبوری کدام خواب کجاست؟
  اگـر تـو زخم زنـی بـِه کـه دیـگــری مَـرهــم
  وگـر تـو زَهـر دهــی بـه کـه دیـگـری تـریـاک

  “تریاک”: مَرهم،تسکین بخش
  اگرتو برجان ودل من پی درپی زخم بزنی ودردهایم را فزونی بخشی برای من بهتراست ازاینکه دیگری برزخم های من مَرهم بنهد وآن هارامداواکند ودردهایم راتسکین ببخشد.
  زهر وسَم گرفتن ازدست ِتو گواراتر وتسکین بخش تر ازداروهائیست که ازدستِ دیگران بگیرم.
  دوستی حافظ حقیقتاً تماشائیست.
  به تیغ اَم گرکُشدستش نگیرم
  وگرتیرم زندمنّت پذیرم

  بـِضـَربِ سَـیـفِـکَ قـَتـلی حـَیـٰاتـُنـٰـــــا ابــداً

  لاَنَّ روحـیَ قـَـدْ طـٰـابَ اَنْ یَـکـُونَ فـِـــــدٰاکَ
  کشته‌شدن با ضربه‌ های شمشیرتـوبرای من زندگانی جاویـدان است ، به این دلیل که روح وروان من شاد ومنزّه می‌شود اگر فدای تـو گردم .
  به شمشیرم زدوباکس نگفتم
  که رازدوست ازدشمن نهان بِه
  عِنـان مـپـیـچ که گر می‌زنی به شمشیرم
  سپــر کـنـم سـر و دستـت نـدارم از فتـراک
  عنان : افسارو لگام مرکب
  فتـراک : ترک بند یا تسمه‌ای که در عقب یا جلو زین بسته می‌شود برای حمل شکار یا بستن اسب یـدک
  عنان مپیچ: روی برنگردان
  آن هنگام که قصد می کنی برسرمن شمشیرفرودآری تردیدمکن وروی برنگردان من مشتاقم شمشیرتوبرسرمن فرودآید. من سرخودرا سپر می کنم ودست ازترک بندِ مرکب اَت برنمی دارم. من داوطلبانه به دنبالِ مرکب دوان دوان می آیم تا تومراشکارکنی‌
  جاناکدام سنگدل بی کفایت است
  کوپیش زخم تیغ توجان راسپرنکرد؟
  تـو را چنـان کـه تـوئـی هر نـظــر کجا بـیـنــد
  بـه قـدر دانـش خـود هر کـسی کـنــد ادراک
  زیبائی های تورا هیچ کس همانندِ من نمی تواند بصورتِ کامل ببیندهرکسی به قدر دانش وفهم خود اززیبائیها وحُسن تودریافت می کند.
  دررهِ عشق نشدکس به یقین محرم راز
  هرکسی برحَسَبِ فکرگمانی دارد
  بـه چشم خلق عزیـز جهان شـود حافـظ
  کـه بـر در تـو نهد روی مـسکنـت بـر خـاک
  مسکنت : فقر و درویشی ، نـیـازمندی
  معنی بیت : اگرحافظ بردرگاهِ تـو روی نیاز ‌بساید وتنهاتسلیم بوده باشدسعادتی نصیبش می شود. در چشم مردم جهان عزیز ومحترم می‌شود. دراین غزل چنانکه مشاهده شد حافظ عشق زمینی وآسمانی رادرهم آمیخته تا به جویندگانِ حقیقت اطمینان خاطردهد که عشق های زمینی اگر صادقانه ومخلصانه وحافظانه باشد بی تردید پلی خواهدشد جهت اتصّال به عشق آسمانی. تامراعشق توتعلیم سخن گفتن کرد
  خلق راوردِ زبان مدحت وتحسین من است

  Comment by رضا — مرداد ۲۵, ۱۳۹۶ @ ۵:۳۳ ق.ظ

 10. به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک (حضرت حافظ)
  هرکسی از ظن خود شد یار من ( حضرت عشق مولانا )

  Comment by هادی — آذر ۲۹, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۱۲ ب.ظ

 11. فنای عاشق در معشوق با زیباترین حالت مجالست واژه ها. تصویر سازی حضرت حافظ چون همیشه در منتهای تصور. ما پارسی زبانان چه مایه خوشوقتیم که عذوبت و سلاست و طراوت و لطافت و ملاحت کلام حافط را داریم. حضرت استاد شجریان هم این غزل را البته با روایتی اندک متفاوت از نسخه مورد استناد گنجور در مایه ابوعطا اجرا کرده اند و به زعم حقیر مطبوعی شعر را دوچندان نموده اند.

  Comment by مهدی منصور — خرداد ۱۸, ۱۳۹۷ @ ۸:۱۳ ب.ظ

 12. با سلام و احترام
  بیت هفتم اصلاح شود؛ تصحیح آن چنین است:
  عنان نپیچم که گر می‌زنی به شمشیرم
  سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک
  (براساس نسخه دیوان خواجه حافظ شیرازی؛ به اهتمام سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ۱۳۴۵و ۱۳۵۸، انتشارت جاویدان) با تشکر فراوان …

  Comment by محمد ادیب نیا — مرداد ۳, ۱۳۹۷ @ ۹:۴۵ ب.ظ

 13. مصرع اول از بیت سوم کلمه بویش اشتباهه و درستش بویت هست چون با توجه به مضمون شعر ، شاعر داره مستقیم با معشوقش صحبت میکنه و از شخص سومی صحبت نمیکنه.مثل بقیه ابیات (گرم تو دوستی…)یا (عنان مپیچ که گر می زنی…) در کل تصحیح این مصرع اینه :
  نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت……
  زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک

  Comment by رضا — آذر ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۵۱ ب.ظ

 14. خیلی عظمت داره این شعر خیییلی

  Comment by محمد صالحی — فروردین ۱۶, ۱۳۹۸ @ ۲:۰۰ ق.ظ

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بنویسید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره