1. مصرع آخر بیت آخر از آن سعدی است که حافظ نیز از آن استقبال کرده. غزل ۱۱۵ از سعدی و غزل ۳۷۳ از غزلیات حافظ را ببینید.

  Comment by حمیدرضا — دی ۱۵, ۱۳۸۷ @ ۵:۲۵ ب.ظ

 2. استاد سخن سعدیست نزد همه کس اما
  دارد غزل حافظ طرز سخن خواجو
  دیوان حافظ - غزل شماره ..۱۸ - ۱۹//منسوب به حافظ
  خواجوی کرمانی را بی گمان سیاه بخت ترین وبد شانس ترین شاعرایران میتوان نام داد که اگرچه غزلهای نابش هیچ ازغزل حافظ وسعدی کم ندارد واگرچه اهل کرمانست اما ساکن شیرازبوده ودرعهد مابین حافظ وسعدی شعرمیسروده ودرهمان شیرازهم ودرزیردروازۀ قران درتنگ الله اکبرمعروف شیرازبخاک سپرده شده است
  من نمیدانم صاحب این بیت کیست اما هرکه هست قطعاً کرمانی بوده وازذوق سرشاری نیزبرخوردار است :
  تن خواجوی کرمانی به شیراز
  به تنگ افتاده است الله اکبر
  مشخص است که کرمانی ها ازاین بابت خشنود نیستند ونزد خود این تصوررا دارند که اگراین شاعرنامدارشان درکرمان مدفون بود چه ها که برای اونمیکردند .

  Comment by حمید رضا گوهری — تیر ۱۸, ۱۳۹۲ @ ۲:۲۷ ب.ظ

 3. با همه زیبایی های شیراز بویژه خونگرمی و ساده گیری شیرازی ها باید گفت دروازه قران نامش دروازه کوران بوده است زیرا از انجا کوران به گدایی روزگار می گذرانده اند و البته با گذاشتن نام قران بر ان به زیبایی ان افزوده شده است . و واژه گزینی بجایی بوده است .

  Comment by امین کیخا — تیر ۱۸, ۱۳۹۲ @ ۲:۳۳ ب.ظ

 4. حمید جان با إبراز محبتی که به خواجو کردی منهم همسازم و شعر هایش را در زیبایی همتای زباناوران نخست ایران میدانم .

  Comment by امین کیخا — تیر ۱۸, ۱۳۹۲ @ ۲:۳۵ ب.ظ

 5. با عرض ارادت ازجناب استاد امین کیخا سپاسگزارم که نادانسته هایی را به سایرنادانی های حقیرمیافزایند واین دروازۀ کوران ازآن جمله است اگرچه حقیرقریب به ۵۰ سال پیش ازاین که اجازۀ این کاررا میدادند ازپله های آن دروازه بالا رفته وشخصاً کتاب قران کم نظیری را که طول وعرض صفحاتش به ۷۰ - ۸۰ سانتی مترمیرسید وهمۀ صفحات مذهب کاری شده وتزیین شده بود را بچشم خویش دیده ام وازطرفی لزومی نمی بینم که به استاد زبان شناسی چون ایشان عرض کنم که قران را بخط فرنگی با حرف کیو
  مینویسند وکوران Quran تلفظ میکنند وهرچه بخود فشارمیاورم وحافظه وسوابق موجود درذهنم را میکاوم نمیتوانم باوروقبول کنم که دروازۀ ورودی شهرمهمی چون شیرازرا که میتوان پاریس آن دوران نامید [ دروازۀ کوران ] نام بنهند که گویا اهالی کور شیراز آنجا ساکن بوده اند ، طرفه آنکه اگرچه جمع کور دردستورزبان کوران میشود وناراست نیست اما اگربواقع چنان بوده وپای اهالی کوریا کورها درمیان باشد این نام ولفظ دروازۀ کورها که درزبان عامه بصورت دروازۀ کورا بنظرمنطقی ترمیرسد واین نون اضافی بهرچیست . بسیاربعید بنظرمیرسد که لفظ عامیانۀ کورا که مخفف کورها بوده است به همین آسانی مبدل به دروازۀ کوران شده باشد وبنظرحقیرهرچه فکرمیکنم وبا همۀ احترامی که برای دانش لغت شناسی وزبان دانی شما قایلم ازمحضرتان استدعا میکنم شواهد مستندی براین مدعی بیان فرمایند ویا با حقیرهم داستان شده واحتمال بدهند که انگشت یا دست شیطانی خاص به منظوری خاص دراین امردخیل بوده است . بیاد نمیاورم کجا اما درجایی دیده بودم نوشته بود ” اگرانگشت خداوند را ندیدی ، بدان که دست شیطان درمیانه است ”
  ارادتمند وعذرخواهی پیشاپیش ازعدم امکان باورفمایش اخیرشما اگرچه تا کنون هرچه فرموده اید جزصواب وراستی نبوده است .

  Comment by حمید رضا گوهری — تیر ۱۸, ۱۳۹۲ @ ۴:۴۱ ب.ظ

 6. والله حمید جان نشانی دقیقش را ندارم ذحیر مرا نیز مبتلا کرده است ، اما یقینا در کتابی خوانده ام ، و گر نه به ذهن من نمیرسید ، بهرسو برای نگارش ارزش فراوانی قائل نیستم نگارش فقط حجاب کلمات است تنها صدا است که می ماند .بعد از اموختن فرانسه دیگر نگارش را فراموش کردم ، اولین خط ما به یاری بابلی ها نگاشته شده است ، در حال حاضر هم فارسی زبانی ست با دو خط عربی و روسی( در تاجیکستان) . خوش نویسی را دوست دارم ولی اماده بهم ریختن هر ریختار( فرمول) نگارشی هستم .

  Comment by امین کیخا — تیر ۱۹, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۳۵ ق.ظ

 7. باز باید بگویم از مهربانترین مردم ما شیرازی ها هستند که برای من بسیار عزیز و ارزشمند هستند.

  Comment by امین کیخا — تیر ۱۹, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۳۷ ق.ظ

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بنویسید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره