گنجور

ترجیعات

 
وحشی
وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترجیعات
 

ترجیع بند