گنجور

مثنویات

 
وحشی
وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات
 

سرآغاز

در گله گزاری و ستایش

در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ

در ستایش کاخ میرمیران

در تاریخ بنای گرمابه

از نامهٔ پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کردهٔ خود نگاشته است

در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

در هجو کیدی