گنجور

متفرقات

 
شاه نعمت‌الله ولی
شاه نعمت‌الله ولی » متفرقات
 

هو علی: ظاهر و باطن ار کنی طاهر

در ذکر نام بعضی از مشایخ: شیخ ما کامل و مکمل بود

تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخیر علیه الرحمة و الغفران: یک بوسه سلیمان به لب آصف زد

و من کلامه: آن کیست که سر مست به بازار بر آمد

وله ایضاً: تا از سر زلف تو یکی تار برآمد