گنجور

مقدّمهٔ رفاء

 
سنایی
سنایی غزنوی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » مقدّمهٔ رفاء
 

مقدّمهٔ رفاء