گنجور

دیوان اشعار

 
صائب تبریزی
صائب تبریزی » دیوان اشعار
 

غزلیات

غزلیات ترکی

گزیدهٔ غزلیات

تکبیتهای برگزیده