گنجور

ترکیبات

 
اوحدی
اوحدی » دیوان اشعار » ترکیبات
 

شماره ۱ - در آرزوی کعبه و زیارت مرقد رسول

شماره ۲ - وله ایضا