گنجور

مثنویات

 
عبید زاکانی
عبید زاکانی » دیوان اشعار » مثنویات
 

شماره ۱ - در مدح شاه شیخ ابواسحاق و شرح احوال خود و تضمین قطعه‌ای از ظهیر فاریابی: تا زمین را مقرر است قرار

شماره ۲ - مثنوی در وصف ایوان شاه شیخ ابواسحاق: گهی رومی نماید گاه زنگی