گنجور

باب الاسد و ابن آوی

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و ابن آوی
 

بخش ۱ - باب شیر و شغال

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳

بخش ۱۴