گنجور

باب السنور و الجرذ

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب السنور و الجرذ
 

بخش ۱ - باب گربه و موش

بخش ۲ - حکایت گربه و موش

بخش ۳