گنجور

باب الفحص عن امر دمنة

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الفحص عن امر دمنة
 

بخش ۱ - بازجست کار دمنه

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶ - حکایت زن بازرگان کشمیری

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰ - حکایت طبیب حاذقی که چشمش ضعیف شده بود

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳

بخش ۱۴ - حکایت زن مرزبان و غلام

بخش ۱۵ - عاقبت مکر